DADES GENERALS

Temperatura actual:
Pluviometria del dia:
Vent actual:
Radiació solar:
4 W/m2

Producció mensual: 10179.76 kWp
Potència instal.lada 100kWp
*dades mensuals calculades des del 2020-09-01 fins el 2020-09-30 .
4975.29€
5.09 ton estalviades