DADES GENERALS

Temperatura actual:
Pluviometria del dia:
Vent actual:
Radiació solar:
4 W/m2

Producció mensual: 11983.04 kWp
Potència instal.lada 100kWp
*dades mensuals calculades des del 2020-08-01 fins el 2020-08-31 .
5856.63€
5.99 ton estalviades