DADES GENERALS

Temperatura actual:
Pluviometria del dia:
Vent actual:
Radiació solar:
4 W/m2

Producció mensual: 6901.24 kWp
Potència instal.lada 100kWp
*dades mensuals calculades des del 2021-02-01 fins el 2021-02-28 .
3372.93€
3.45 ton estalviades