DADES GENERALS

Temperatura actual:
Pluviometria del dia:
Vent actual:
Radiació solar:
4 W/m2

Producció mensual: 11092.68 kWp
Potència instal.lada 100kWp
*dades mensuals calculades des del 2021-08-01 fins el 2021-08-31 .
5421.47€
5.55 ton estalviades