DADES GENERALS

Temperatura actual:
Pluviometria del dia:
Vent actual:
Radiació solar:
4 W/m2

Producció mensual: 11447.4 kWp
Potència instal.lada 100kWp
*dades mensuals calculades des del 2021-05-01 fins el 2021-05-31 .
5594.84€
5.72 ton estalviades