DADES GENERALS

Temperatura actual:
Pluviometria del dia:
Vent actual:
Radiació solar:
4 W/m2

Producció mensual: 6126.3216666668 kWp
Potència instal.lada 100kWp
*dades mensuals calculades des del 2020-12-01 fins el 2020-12-31 .
2994.2€
3.06 ton estalviades