DADES GENERALS

Temperatura actual:
Pluviometria del dia:
Vent actual:
Radiació solar:
4 W/m2

Producció mensual: 9224.6400000001 kWp
Potència instal.lada 100kWp
*dades mensuals calculades des del 2021-09-01 fins el 2021-09-30 .
4508.48€
4.61 ton estalviades